2019 YILI GENEL KURUL SONUCU

Admin 07 Mayıs 2020 Bizden Haberler 938 -A+
2019 YILI GENEL KURUL SONUCU

Tarım Ekonomisi Derneğimizin Değerli Üyeleri,

Yeni yılınızı kutlar, 2020 yılının sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dileriz.

Derneğimizin 2019 yılı olağan genel kurulu 27 Aralık 2019 tarihinde 45 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Başta Tayfun Özkaya olmak üzere tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerimize vermiş oldukları hizmetler nedeniyle teşekkür ederiz. 

Toplantıda, üyelerle olan iletişimin güçlendirilmesine yönelik öneriler dile getirilmiştir. Bu bağlamda dernek web sayfasının daha aktif kullanılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Yine, üye bilgilerinin güncellenerek, iletişimde e-posta ve SMS kullanılması planlanmaktadır. Genel kurulumuzda 2020 yılı aidat tutarı 30 TL/yıl olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Toplantıda Dernek tüzüğünün 15. Maddesinde yer alan “Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.”  ifadesi yerine “derneğimiz genel kurullarının iki yılda bir gerçekleştirilen Tarım Ekonomisi Kongrelerinde yapılması” yazılı öneri olarak sunulmuş ancak oy çokluğu ile reddedilmiştir. 

Reddedilme gerekçeleri şunlardır:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu derneklerle ilgili ikinci bölümünde, “toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını” açıklayan “Madde 78- Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.”  İfadeleri yer almaktadır.  Bu yaklaşımla, Genel Kurul yapılacak ilin belirtilmesi gerektiği ve Genel Kurullar için zaman ve yerin önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle Tarım Ekonomisi Kongrelerinin her seferinde başka bir ilde yapılabilmesi için her genel kurulda bir sonraki toplantı yeri ve zamanı için tüzük değişikliği önerisi vermenin uygun bulunmamasıdır.

Diğer taraftan, genel kurulların nasıl yapılması gerektiğini belirleyen 5253 sayılı Dernekler Kanunun Ceza Hükümlerinin yer aldığı 32. Madde, b bendinde Genel Kurul ile ilgili aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: “Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.”

-Derneğimizde akademisyen olmayan üyelerin de bulunması,  bilim camiasına uzaklıkları ve katılımın ücretli olması sebebiyle bu üyelerin kongrelere katılımlarının çok mümkün olmaması da bir red gerekçesi olarak ifade edilmiştir.

-Genel kurulu yapmakla yükümlü olan mevcut yönetim kurulu ile kongre düzenleme kurulunun aynı üyelerden oluşmaması organizasyonunun yetki ve sorumluluk denkliği açısından bir sorun olabilir. Ayrıca kongrenin yoğun bilimsel programı içinde genel kurul toplantısı yapmanın  zor olabileceği ifade edilmiştir.

Yönetim kurulu olarak Türkiye’deki tarım ekonomisi camiasını  birleştirici ve derneğimizi daha da güçlendirecek olan tüm faaliyetlere destek olunması gerektiğini düşünmekteyiz. Derneğimiz Türkiye’de “Tarım Ekonomisi” bilim derneği misyonunu özellikle yılda iki sayı olarak 1992’den beri yayınlanan “Tarım Ekonomisi Dergisi” ile yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu dergi ile derneğimiz Türkiye’de tarım ekonomisi alanında görev yapan araştırıcıların çalışmalarını yayınlayarak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ancak bu kapsayıcılığın ve katılımcılığın daha da artırılması sağlanmalıdır.

Bu amaçla her yıl İzmir’de yapılan  genel kurula katılımı zor olan diğer illerdeki akademisyen üyelerimizin kongrelerde dernek ile ilgili katkı ve eleştirilerini dile getirebilecekleri bir oturumun gelenek haline gelmesi  yararlı olacaktır.

Yönetim kurulu olarak, üyelerimizin her konuda katkı ve önerilerine açık ve diğer illerde derneğin misyonuna uygun etkinlikler düzenlenmesi konusunda olumlu düşünceler içinde olduğumuzu belirtiriz.

Genel kurula katılarak bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür eder, saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu,  3 Ocak 2020