Çalıştaylar

2019 - Bilim, Uygulama ve Hareket Olarak Doğa ve İnsan Dostu Bir Tarım İçin Agro-Ekoloji Çalıştayı

Bilim, uygulama ve hareket olarak doğa ve inan dostu bir tarım için hayata geçirilen Agroekoloji Çalıştayı, Tarım Ekonomisi Derneği, Bornova Belediyesi ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya içlerinde akademisyenlerin, araştırmacıların, çiftçilerin, yayımcıların, kooperatifçilerin, öğrencilerin ve gıda inisiyatiflerinden türeticilerin/tüketicilerin bulunduğu yaklaşık 120 kişi katılmıştır.Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayda forum, konferans, video sunumlar ve paneller ile agroekolojinin dünü, bugünü ve yarını ele alınmıştır. Çalıştay sonrası katılımcılar tarafından bir whatsapp grubu oluşturulmuştur, grup içerisindeki etkileşim bu yolla devam etmektedir. Ayrıca çalıştayda yapılan sunumların ve konuşmaların kitap haline getirilmesi için çalışmalar sürmektedir.


2016 - Türkiye'de Kötü Beslenme

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü 9.00-16.30 saatleri arasında düzenlenen çalıştaya,Prof. Dr. Kenan Demirkol, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Doç. Dr. Işıl Ergin, Doç. Dr. Hülya Yüksel, Doç. Dr. Reci Meseri, Ziraat Mühendisi Ayşe Nuran Çil ve Ziraat Mühendisi Mesut Yüce Yıldız konuşmacı olarak katılmışlardır. Çalıştay tıp doktorlarını, halk sağlığı ve beslenme uzmanlarını, sosyologları, ziraat mühendislerini, ıslahçıları bir araya getirmesi açısından çok disiplinli bir toplantı olmuştur. Çalıştayda Türkiye'de kötü beslenme yapısal bir şiddet midir? Oleik asitçe zengin ayçiçek çeşitlerinin ıslah edilmesi, yayılması, kamu tarafından desteklenmesi mümkün müdür? Kronik hastalıklar ile kötü beslenme ve onlarla tarım sistemi arasında ne gibi ilişkiler vardır? Gıda sanayi hijyene önem verirken besinlerin bizi güçlendirmesi acaba ihmal mi ediliyor? Gıda standartları hijyeni sağlar görülürken acaba tekelleşmeye mi hizmet ediyor? Tarımda agro-ekolojik yöntemlerin yaygın kullanımı neden sağlanamıyor? Tarım politikalarında bu açılardan neler değişmeli? Gibi sorulara cevap aranmıştır.


2014 - Köylerin Yerinden Yönetimi

Tarım Ekonomisi Derneği ve Seferihisar Belediyesi ortaklığıyla 22 Aralık 2014 tarihinden düzenlenen çalıştayaSeferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Tayfun Özkaya, Avukat Şehrazat Mercan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Fatih Özden konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda Seferihisar Seferihisar’ın kapatılarak mahalleye dönüştürülen köylerin muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları, Mandalina Üretici Birliği, Zeytin Üretici Birliği, Çiftçi Koruma Birliği, Seferihisar Kent Konseyi ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de hazır bulundu. Çalıştayda Bütünşehir Yasası’nın mahalleye dönüştürülen köyler üzerinde yaratabileceği olası sosyo-ekonomik ve hukuksal etkiler değerlendirildi.


2013 - Başka Bir Köylülük Mümkün mü?

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte 15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen çalıştaya yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacılar, köylüler, öğrenciler katıldı.Çalıştayda şu sorulara cevaplar arandı: Gelişmiş endüstriyel ülkelerde olduğu gibi köylü nüfusunu % 5’in altına düşürmek ülkemiz için de istenilen bir çözüm müdür? Köylülüğün rolüne geleneksel modernist perspektif dışından bakabilir miyiz? Dayanıklı ve sürdürülebilir bir köylülüğü mümkün kılacak bir kırsal politika hayal edebilir miyiz? Ekolojik ilkelere ve biyoçeşitliliğin korunmasına ilgi gösteren köylüler ve kentsel tüketiciler arasından bir bağ kurmak için neler yapılabilir?

Çalıştayın ilk bölümünde, Perugia Üniversitesi Tarım Ekonomisi ve Politikası Bölümü’nden Dr. Pierluigi Milone ve Prof. Dr. Flaminia Ventura, köylülük ve kırsal kalkınma ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek, bölgelerindeki tarım ve kooperatifçilik örneklerini paylaştı. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümünde ise KanadaRyerson Üniversitesi Gıda Güvencesi Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Mustafa Koç yönetiminde bir panel düzenlendi. Panele Üzüm Üreticileri Sendikası’ndan Adnan Çobaoğlu, Ziraat Odaları İzmir Temsilcisi İbrahim Erdallı, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya, İzmir Çiftçi Örgütleri Güçbirliği Platformu sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde Dr. Sibel Çaşkurlu, ZMO İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi ve Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eski Yörük konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmaların ardından bir forum gerçekleştirildi.

Çalıştay sonrasında konuşmacılardan gelen metinler ve ek yazılar ile Prof. Dr. Tayfun Özkaya editörlüğünden “Başka Bir Köylülük Mümkün” başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.

Çalıştay Kitabına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


2012 - Başka Bir Teknoloji Mümkün mü?

Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen çalıştayda enerji, bilgisayar yazılımları ve tohum alanlarında alternatiflerin neler olabileceği konusundan fikirler üretmek ve farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Çalıştay kapsamında ilk olarak “Şeylerin Hikayesi” isimli bir kısa film gösterimi de yapılmıştır. Gösterimin ardındanDr. Baha Kuban tarafından "Teknoloji Toplum İlişkisine Bakışta Taze Soluklar; Kaygı ve İmkan",Prof. Dr. Beno Kuryel tarafından da “Teknolojinin Kavramsal Tarihi Üzerine” başlıklı iki sunum yapılmıştır.Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde iseProf. Dr. Beno Kuryel kolaylaştırıcılığında bir panel düzenlenmiştir. Panelde Ar. Gör. Özlem Özgöbek tarafından “Bilgisayar ve Özgürlük: Özgür Yazılımlar”, Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Ar. Gör. Görkem Öztürk tarafından “Özgür Tohumlar ve Tarım” veDr. Baha Kuban tarafından “ Enerji Teknolojilerinde Karbon Kilitlenmesi; İklim Değişikliği Aynasında Teknik Değişim" başlıklı sunum ve konuşmalar yapılmıştır. Çalıştay herkesin katılımına açık forumla sonlanmıştır. Çalıştay sonrasında hem konuşmacıların gönderdikleri metinler hem de ek katkı yazılarla Prof. Dr. Tayfun Özkaya editörlüğünde “Başka Bir Teknoloji Mümkün” başlıklı bir kitapla çalıştay çıktıları yayın haline getirilmiştir.


2012 - Başka Bir Hayvancılık Mümkün mü?

Tarım Ekonomisi Derneğ ve Ege Üni. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından organize edilen çalıştay 6 Ocak 2012 tarihindeEge Üniversitesi ZiraatFakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Seminer Salonu’nda yapılmıştır. Çalıştayda, endüstriyel hayvan yetiştiriciliğinin insan ve doğa üzerinde yarattığı tahribat tartışılmıştır. Ayrıca, Çalıştay’da, Endüstriyel tarım sistemlerinin doğa ve insan üzerinde ne gibi yükleri bulunmaktadır? Endüstriyel hayvancılık sistemleri ıslah edilebilir mi? Ekolojik, çiftçi ve tüketici dostu hayvancılık sistemleri nasıl geliştirilebilir? Meralarımız bu sistemler için geliştirilebilir mi? İstenilen gelişmeleri sağlamak için ne gibi ekonomik ve yasal önlemler alınabilir? Bu açıdan çeşitli uzmanlıklardan nasıl yararlanabilir? Sorularına cevaplar aranmıştır. Çalıştaya tarım ekonomistlerinin, zooteknistlerin, veterinerlerin, tıp doktorlarının, gıda mühendislerinin, süt teknolojisi uzmanlarının, ziraat mühendislerinin, üreticilerin hem konuşmacı hem de dinleyici olarak katılması etkinliği çok disiplinli kapsayıcı kılmıştır. Çalıştay sonrası konuşmacıların yapmış oldukları sunumlar çerçevesinde hazırladıkları metinler ve çalıştayda söz alanların konuşmaları bir araya getirilerek Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Arş. Gör. Fatih Özden editörlüğünde “Başka Bir Hayvancılık Mümkün” başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.


2011 - Başka Bir Organik Tarım Mümkün mü?

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve ZMO İzmir Şubesi işbirliğiyle 16 Mayıs 2011’de düzenlenen çalıştayda öğleden önce Türkiye’de bu bağlamda alanda gerçekleşmiş ve çalışmalarına devam eden alternatif uygulamalar kısa sunuşlar halinde dinlenmiştir. Bu çerçevede organik sertifikasına gerek duymadan çiftçileri gruplar halinde örgütleyerek üniversite çalışanlarına çevre dostu ürünleri aracısız ulaştıran Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) deneyimi, Gönen’de yerel buğday üretiminden ekmek üretimine kadar çevre, çiftçi ve tüketici dostu bir sistem örgütleyen Gönen grubu, çiftçileri örgütleyerek bilge köylü tarımı modelini yaymaya çalışan Üretici Sendikaları grubu ve Bayındır, Dernekli Köyünde permakültür uygulayan Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği ve ekolojik tarımda şirket tarım ilaçları ve ev yapımı ilaçlar konusunda konuşmalar, bilgi ve deneyim aktarımları olmuştur. Çalıştay konuşmaları metin haline getirilerek Prof. Dr. Tayfun Özkaya editörlüğünde kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.


2009 - Küresel Kriz ve Tarım

Tarım Ekonomisi Derneği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen çalıştayda 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin ortaya çıkış nedenleri, tarıma ve ekonomiye etkileri tartışılmıştır. Çalıştayda Dr. Berna Türkekul ve Prof. Dr. Canan Abay tarafından “Türkiye’de ekonomik krizler ve tarıma yansımaları”, Doç. Dr. Cemal Atıcı tarafından “Küresel krizde tarım: Liberalizasyon-Amaçlar Etkileşimi ve Dış Ticaretimize Yansımaları” ve Prof. Dr. Tayfun Özkaya tarafından da “Ekonomik Kriz, Gıda Krizi ve Türkiye Tarımı” başlıklı sunumlar yapılmıştır. Sunuşların ardından Prof. Dr. F. Akın Olgun moderatörlüğünde forum düzenlenmiştir. Çalıştayda yapılan sunumlar metin haline getirilerek kitapçık şeklinde basılmıştır.

Çalıştay Kitabına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


2004 - Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Kararları Bağlamında Türkiye Tarım Politikası Stratejisi Ne Olmalı?

Tarım Ekonomisi Derneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tek Gıda-İş Sendikası tarafından 23 Aralık 2004 tarihinde düzenlenen çalıştayda Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinin ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması kararlarının ülke tarımına olası etkileri konularında sunumlar yapılmıştır. Çalıştayda Arş. Gör. Hakan Adanacıoğlu ve Prof. Dr. Akın Olgun tarafından “Avrupa Birliği Bütçesi ve Tarım”, Doç Dr. Ferruh Işın tarafından “DTÖ Tarım Anlaşması, İleri Tarım Müzakereleri ve Türk Tarımı” ve Dr. Ayşe Uzmay tarafından da “AB’nde Tarımsal Destekleme Politikalarında Reform, Yeni Üye Ülkelerde Uygulamalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme” başlıklı sunumlar yapılmıştır. Çalıştayda yapılan sunumlar metin haline getirilerek kitapçık şeklinde basılmıştır.

Çalıştay Kitabına Ulaşmak İçin Tıklayınız