Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11.07.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 3837 Sayılı Kanunun Ek 21. maddesine göre 1992 yılında kurulmuştur.
Tarım Ekonomisi Bölümü fakültemizdeki diğer bölümlerle birlikte öğretim ve araştırma yapmaktadır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak; üretim ve işletme planlaması, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kırsal kalkınma, örgütlenme, tarım politikası gibi alanlarda ülke ve çiftçi ihtiyaçlarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yürüten bir bölümdür.
Bölüm bünyesinde Tarım İşletmeciliği ile Tarım Politikası ve Yayım adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında öğretim-eğitim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümü, dört öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde vermiştir.


Bölüm Akademik Personel Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.