GENEL KURUL İLANI

Admin 31 Aralık 2019 Bizden Haberler 792 -A+
Tarım Ekonomisi Derneği Genel Kurul
GENEL KURUL İLANI

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Tarım Ekonomisi Derneğinin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 15.00’da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 27 Aralık 2019 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim  kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde 8- Dilek ve öneriler

Madde 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Madde 10- Kapanış.