Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kurulduğu 1991 yılında yapılanmaya başlayan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Prof. Dr. Hüseyin Avni CİNEMRE önderliğinde çalışmalarını yoğunlaştırmış ve sahip olduğu birikim ile günümüze kadar eğitim öğretim ve araştırma alanında önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Başlangıçta bölümümüzde öğrencilere karşılaştıkları tehditleri ve fırsatları analiz etmelerinde yardımcı olacak ziraat mühendisliğinin temel bilgileri ile harmanlanmış ekonomik yönlü lisans düzeyinde eğitim verilmekteyken, günümüzde lisans eğitimi ile birlikte lisansüstü eğitim, araştırma geliştirme ve yayım faaliyetlerini de yürütmektedir.
OMÜ Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ile “Tarım Politikası ve Yayım” adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir.
Tarım Ekonomisi Bölümü genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans yaptırarak ülkemizin gereksinme duyduğu uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini belirtmektir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır.

Bölüm Akademik Personel Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.