TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ GENEL KURUL (2021)

Admin 10 Mart 2021 Bizden Haberler 410 -A+
Genel Kurul İlanı (2021)
TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ GENEL KURUL (2021)

TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Tarım Ekonomisi Derneğinin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü saat 17:30’da Yüzbaşı Şerafettin Sok. No: 33 - 35220 Alsancak / İzmir  adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 26 Mart 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

Madde 1- Açılış ve yoklama,

Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,

Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,

Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim  kurullarının aklanması,

Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,

Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,

Madde 8- Dilek ve öneriler

Madde 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Madde 10- Kapanış.