TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ GENEL KURUL (2023)

Admin 17 Aralık 2022 Bizden Haberler 102 -A+
Genel Kurul İlanı (2023)
TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ GENEL KURUL (2023)

Tarım Ekonomisi Derneğinin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 18:00’da İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Lokalinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır. Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın 29 Aralık 2022 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.


TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
Madde 1- Açılış ve yoklama,
Madde 2- Kongre Divanı oluşturulması ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
Madde 3- Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporunun okunması,
Madde 4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,
Madde 5- Okunan raporların görüşülmesi, yönetim ve denetim  kurullarının aklanması,
Madde 6- Üye ödenti miktarının yeniden saptanması,
Madde 7- Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısının okunması, onaya sunulması, aynen veya değiştirilerek kabulü,
Madde 8- Dilek ve öneriler
Madde 9- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
Madde 10- Kapanış.


ZMO Şube Binası; Alsancak, Yzb. Şerafettin Bey Sk. No:31, 35220 Konak/İzmir